Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα «Οικογενειακά Συστήματα»


Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με στόχο να γίνει ευρύτερα γνωστός ο ρόλος της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Εκείνου που καθημερινά καλείται να επιλύσει ζητήματα μικρά και μεγάλα που τον κατακλύζουν από αγωνία και ερωτηματικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα σε αυτό το κλίμα της βαθιάς κρίσης.

Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα παρουσιάζονται θέματα που μπορεί να αφορούν τον οποιοδήποτε από εσάς.

Έχετε υπ’ όψιν σας ότι ο ρόλος του ειδικού δεν είναι να αντιμετωπίζει μόνο σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς, δυσκολίες στις σχέσεις των δύο φύλων, δυσκολίες στις σχέσεις γονέων-παιδιών, δυσλειτουργία οικογένειας, τραυματικά συμβάντα ζωής αποτελούν ζητήματα στα οποία καλείται να βοηθήσει ο ειδικός.

Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι πλέον πολύ ειδικοί του χώρου μας πραγματοποιούν συνεδρίες σε προσιτές τιμές.

Τί είναι η Συμβουλευτική;

Η Συμβουλευτική είναι η διαδικασία της αλληλεπίδρασης που ασκείται ανάμεσα στον Σύμβουλο και το άτομο ή την ομάδα που απευθύνεται σε αυτόν. Η Συμβουλευτική χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων:

  • Λήψη αποφάσεων
  • Αντιμετώπιση κρίσεων
  • Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων
  • Επίλυση συγκρούσεων
  • Ανάπτυξη αυτογνωσίας


Η Συμβουλευτική επεξεργάζεται τα παραπάνω προβλήματα και διευκολύνει την επίλυση τους μέσα από την δημιουργία μίας σχέσης αποδοχής, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Η Συμβουλευτική εργάζεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων (εκπαίδευση, απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, στον τομέα της εργασίας, στον ιατρικό τομέα, συμβουλευτική παιδιών, γονέων, συντρόφων κλπ.)
Πηγή: http://hac.com.gr/

Τι είναι η Συστημική προσέγγιση στην Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία;

Σύμφωνα με την Συστημική προσέγγιση στην Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία, γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα (δηλ. ομάδες ισχυρής επιρροής), Το κυρίαρχο σύστημα μέσα στο οποίο γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε είναι το σύστημα της οικογένειας μας.

Σε κάθε σύστημα κάθε μέλος συνδέεται με τα υπόλοιπα μέλη με ένα πλέγμα σχέσεων που υπερβαίνει τα μέλη και καθορίζει την πορεία και την εξέλιξη όλων των μελών. Το ίδιο συμβαίνει και στο σύστημα της οικογένειας. Πιο αναλυτικά, η οικογένεια, όπως και κάθε ζωντανό σύστημα, δεν είναι μία απλή σύναξη ατόμων αλλά μια ενότητα, «ένα σύνολο» με τη δική του δομή, τους δικούς του κανόνες και τους δικούς του στόχους. Τα μέλη της οικογένειας αλληλοεπηρεάζονται και αλληλο-προσδιορίζονται. Αυτός είναι ο λόγος που η εξέταση και η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός μέλους της οικογένειας δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την συμπεριφορά του άλλου μέλους. Κατά συνέπεια, οι δυσκολίες και οι αλλαγές που μπορεί να παρουσιάσει ένα άτομο στην προσωπική του πορεία και εξέλιξη αλλά και η ψυχική ασθένεια που μπορεί να εκδηλώσει δεν είναι ατομική υπόθεση αλλά οικογενειακή. Έτσι, στην θεραπεία, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το αίτημα για βοήθεια του ατόμου ή της οικογένειας σε σχέση με τους ρόλους και την θέση του κάθε μέλους της οικογένειας στο συγκεκριμένο οικογενειακό σύστημα και στην συγκεκριμένη φάση της εξέλιξης των μελών. Με αυτό το τρόπο, το άτομο βγαίνει από την άδικη θέση του προβληματικού που από δική του και μόνο αδυναμία δεν μπορεί να προχωρήσει στην ζωή του. Η προσωπική πορεία συνδέεται με τις εξελικτικές φάσεις των αντίστοιχων συστημάτων που ζει και αναπτύσσεται, χωρίς ταυτόχρονα να θεωρείται ανεύθυνο και απλό υποχείριο της δυναμικής των ομάδων στις οποίες ανήκει.
Πηγή: http://www.elesyth.gr/