Βιβλιογραφία

  • Gray, J (2008) Άνδρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη. Εκδόσεις Φυτράκη, Χαλάνδρι


Θα προσθέτουμε νέα ενδιαφέροντα θέματα κάθε μήνα

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας